تیرو کمان در ققنوس
ققنوس سال هاست به عنوان باشگاه ورزشی فعالیت می کند و در تمامی این سال ها ورزش تیر و کمان را نیز همانند دیگر ورزش هایی که در دستور کار دارد به طور جد پیگیری می کند. نتایج مسابقات المپیک کودکان استان البرز نمایانگر این مدعاست.
کانون ققنوس در راستای اهداف آموزشی خود حتی آموزش این رشته را برای مربیان خود لازم دانسته و مربیان با سابقه ی ققنوسی هریک در این زمینه توانمند و دارای مهارت می باشند.
گالری تصاویر