فرم برگزاری جشن های تولد

فرم ثبت نام جهت برگزاری جشن تولد در کانون ققنوس

نام کودک:                                                                         شماره تلفن:

تاریخ:                                         ساعت شروع:                                       ساعت خاتمه:

توضیحات:

 

ورودی: ------ ریال

نکات:

*     هزینه ی پرداختی توسط شما بابت فضای برگزاری جشن و موسیقی و تزئینات می باشد.

*     خرید کیک و اقلام خوراکی پذیرایی بر عهده ی سفارش دهنده خواهد بود.

*     در صورت سفارش غذا (الویه هر پرس 100000ریال و ماکارانی هر پرس 100000ریال) می باشد.

*    همراه با عکاسی و آتلیه(هر عکس 250000 ریال)