1 2 3
حرکات موزون در کانون ققنوس


حرکات موزون یکی از ورزش هایی است که هم باعث مفرح شدن لحظات کودکان می شود.
در کانون ققنوس در هفته دو جلسه به انجام چنین حرکاتی پرداخته می شود و که هم کودکان را به انجام یک کار گروهی و منظم ترغیب می کند و هم باعث می شود آن ها تمام تلاششان را برای هماهنگی با گروه خود داشته باشند.

برای مشاهده ی برنامه ی کلاسی به این لینک مراجعه نمایید.
گالری تصاویر