1
کارگاه والدین
یکی از فعالیت های منحصر به فرد کانون کودک و نوجوان ققنوس برگزاری کارگاه هایی با عناوین مختلف آموزشی جهت مادران و پدران می باشد. از آنجایی که ققنوس پیشرو در امر آموزش با رویکردهای مدرن دنیا می باشد جهت توسعه و جوابگویی هرچه بهتر این فرایند کارگاه هایی را برای والدین برگزار می کند تا در این کارگاه ها والدین با اهداف و روش های آموزشی و بازی آشنا شوند و تمهیدات لازم را برای حضور فرزند خود در ققنوس فراهم آورند.