محتوا
تا کنون سمینار ها و همایش های مختلفی در کانون کودک و نوجوان ققنوس در طول سالیان طولانی فعالیت این کانون برگزار شده اند که قطعاً بیان ان ها در این جا کاری زمان بر است که سعی می شود در طول زمان انجام شود و قطعاً شما هر چند روز یک بار اگر به این صفحه سری بزنید با فعالیت های گذشته و حال کانون بیشتر آشنا می شوید.
0